ϟ MINISTRY OF MAGIC OFFICIALS

ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jul 7, 2014 13:22:45 GMT -5
newBookmarkLockedFalling WATR Official Introductions Thread!
Pages:
 
817
18
THOMAS ARTHUR WEASLEY
Sept 22, 2014 22:06:52 GMT -5
THOMAS ARTHUR WEASLEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Sept 10, 2014 19:37:08 GMT -5
newBookmarkLockedFalling NO EXAMS!  
175
0
ADMIN LACEY
Sept 10, 2014 19:37:08 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
VIKTOR NIKOLA ROUSSEAU Avatar
VIKTOR NIKOLA ROUSSEAU
Sept 17, 2014 4:26:18 GMT -5
newBookmarkLockedFalling ROUSSEAU; Victor Nikola  
89
1
Deleted
Sept 18, 2014 11:26:16 GMT -5
Deleted Avatar
DANIEL MATTHEW VALENTINE Avatar
DANIEL MATTHEW VALENTINE
Sept 14, 2014 8:32:23 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Valentine, Matthew Daniel  
125
3
Deleted
Sept 14, 2014 22:33:04 GMT -5
Deleted Avatar
THOMAS ARTHUR WEASLEY Avatar
THOMAS ARTHUR WEASLEY
Sept 14, 2014 1:40:10 GMT -5
newBookmarkLockedFalling WEASLEY, Thomas Arthur  
121
1
Deleted
Sept 14, 2014 21:03:45 GMT -5
Deleted Avatar
AUGUSTINE VENIA CLEMENCE Avatar
AUGUSTINE VENIA CLEMENCE
Sept 3, 2014 12:49:49 GMT -5
newBookmarkLockedFalling CLEMENCE, augustine venia  
125
1
Deleted
Sept 4, 2014 21:29:17 GMT -5
Deleted Avatar
Jasper Michael Augustine Avatar
Jasper Michael Augustine
Aug 31, 2014 21:44:51 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Augustine, Jasper Michael  
136
3
Deleted
Sept 1, 2014 19:50:22 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Aug 23, 2014 10:17:07 GMT -5
newBookmarkLockedFalling XANTHOPOULOS, Heather Clarice  
181
2
Deleted
Aug 31, 2014 11:53:30 GMT -5
Deleted Avatar
ZANE TOBIAS KENNEDY Avatar
ZANE TOBIAS KENNEDY
Aug 29, 2014 14:16:52 GMT -5
newBookmarkLockedFalling KENNEDY, ZANE TOBIAS  
108
1
Deleted
Aug 30, 2014 21:34:48 GMT -5
Deleted Avatar
Kaelan Marik Bramwell Avatar
Kaelan Marik Bramwell
Aug 19, 2014 14:07:56 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Bramwell, Kaelan Marik  
151
5
ADMIN KAIT
Aug 22, 2014 20:23:26 GMT -5
ADMIN KAIT Avatar
PERCY IGNATIUS WEASLEY Avatar
PERCY IGNATIUS WEASLEY
Aug 20, 2014 11:38:01 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Weasley, Percy Ignatius  
128
1
Deleted
Aug 20, 2014 20:07:31 GMT -5
Deleted Avatar
MARCIA LYNN SAGEBRUSH Avatar
MARCIA LYNN SAGEBRUSH
Aug 17, 2014 13:37:14 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Sagebrush, Marcia Lynn  
149
3
Deleted
Aug 18, 2014 13:53:38 GMT -5
Deleted Avatar
HAMMISH CLAY GREYSON Avatar
HAMMISH CLAY GREYSON
Aug 17, 2014 6:14:18 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Greyson, Hammish  
102
3
Deleted
Aug 18, 2014 12:31:21 GMT -5
Deleted Avatar
THEODORE PIERO  NOTT Avatar
THEODORE PIERO NOTT
Aug 13, 2014 22:20:47 GMT -5
newBookmarkLockedFalling NOTT, theodore piero  
96
1
Deleted
Aug 13, 2014 22:26:19 GMT -5
Deleted Avatar
KIERAN JARED BLETCHLEY Avatar
KIERAN JARED BLETCHLEY
Jul 24, 2014 6:16:16 GMT -5
newBookmarkLockedFalling BLETCHLEY, KIERAN JARED.  
98
1
MOD BONZI
Jul 25, 2014 21:48:48 GMT -5
MOD BONZI Avatar
ISABELLE VICTORIA NORWOOD Avatar
ISABELLE VICTORIA NORWOOD
Jul 20, 2014 13:09:23 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Norwood, Isabelle  
131
3
Deleted
Jul 21, 2014 12:57:48 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jul 19, 2014 0:56:32 GMT -5
newBookmarkLockedFalling GALANT, Ilsa Dabney  
98
1
MOD BONZI
Jul 19, 2014 16:01:28 GMT -5
MOD BONZI Avatar
LYLA ROSE HAWTHORNE Avatar
LYLA ROSE HAWTHORNE
Jul 17, 2014 13:52:45 GMT -5
newBookmarkLockedFalling HAWTHORNE, LYLA ROSE  
153
1
Deleted
Jul 18, 2014 4:14:49 GMT -5
Deleted Avatar
SEAMUS BRAEDAN FINNIGAN Avatar
SEAMUS BRAEDAN FINNIGAN
Jul 16, 2014 2:32:27 GMT -5
newBookmarkLockedFalling FINNIGAN; seamus braedan  
93
1
Deleted
Jul 16, 2014 16:31:28 GMT -5
Deleted Avatar
REGAN CLEO ROSS Avatar
REGAN CLEO ROSS
Jul 9, 2014 17:38:22 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Ross, Regan Cleo (FINISHED)  
105
1
Deleted
Jul 9, 2014 17:53:33 GMT -5
Deleted Avatar
LAVENDER QUINN FINNIGAN Avatar
LAVENDER QUINN FINNIGAN
Jul 6, 2014 11:28:27 GMT -5
newBookmarkLockedFalling FINNIGAN, LAVENDER QUINN  
120
1
MOD BONZI
Jul 7, 2014 5:12:52 GMT -5
MOD BONZI Avatar
CLEITUS ALCANDER LUGUBELENUS Avatar
CLEITUS ALCANDER LUGUBELENUS
May 26, 2014 19:57:41 GMT -5
newBookmarkLockedFalling LUGUBELENUS, cleitus alcander. (wip)  
159
5
MOD BONZI
Jul 1, 2014 11:17:03 GMT -5
MOD BONZI Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jun 21, 2014 20:39:45 GMT -5
newBookmarkLockedFalling NOTT, Daphne Greengrass  
102
1
MOD BONZI
Jun 21, 2014 20:48:02 GMT -5
MOD BONZI Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jun 16, 2014 10:26:03 GMT -5
newBookmarkLockedFalling RAYNE, David Marcus - Done!  
164
3
ADMIN LACEY
Jun 19, 2014 11:53:11 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jun 8, 2014 12:12:20 GMT -5
newBookmarkLockedFalling ZEPHYRINUS, Emil Felipe  
150
1
Deleted
Jun 8, 2014 21:55:20 GMT -5
Deleted Avatar
WILLIAM ARTHUR WEASLEY Avatar
WILLIAM ARTHUR WEASLEY
Jun 3, 2014 13:27:31 GMT -5
newBookmarkLockedFalling WEASLEY, WILLIAM ARTHUR  
187
1
Deleted
Jun 4, 2014 23:46:17 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
May 29, 2014 9:01:50 GMT -5
newBookmarkLockedFalling GO, Sang Hee (Done)  
107
1
Deleted
May 29, 2014 10:51:00 GMT -5
Deleted Avatar
MATTHEW ERI BLENKINSOP Avatar
MATTHEW ERI BLENKINSOP
May 12, 2014 21:31:01 GMT -5
newBookmarkLockedFalling BLENKINSOP, matthew eri  
158
1
Deleted
May 12, 2014 21:41:54 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Apr 26, 2014 1:26:43 GMT -5
newBookmarkLockedFalling WEASLEY, Fleur Delacour (Done)  
150
1
ADMIN KAIT
Apr 26, 2014 15:16:05 GMT -5
ADMIN KAIT Avatar
CHARLES CHARLIE WEASLEY Avatar
CHARLES CHARLIE WEASLEY
Mar 23, 2014 9:04:58 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Weasley, Charles "Charlie"  
131
1
Deleted
Mar 24, 2014 6:18:51 GMT -5
Deleted Avatar