ϟ CHARACTER CLAIMS

ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jul 7, 2014 13:22:45 GMT -5
newBookmarkLockedFalling WATR Official Introductions Thread!
Pages:
 
819
18
THOMAS ARTHUR WEASLEY
Sept 22, 2014 22:06:52 GMT -5
THOMAS ARTHUR WEASLEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Sept 10, 2014 19:37:08 GMT -5
newBookmarkLockedFalling NO EXAMS!  
176
0
ADMIN LACEY
Sept 10, 2014 19:37:08 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
May 20, 2013 11:57:02 GMT -5
newBookmarkLockedFalling THE CANON LIST  
6,687
4
ADMIN LACEY
May 23, 2013 18:27:43 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
May 20, 2013 14:13:36 GMT -5
newBookmarkLockedFalling ABILITIES CLAIM  
2,885
0
ADMIN LACEY
May 20, 2013 14:13:36 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
May 20, 2013 14:07:27 GMT -5
newBookmarkLockedFalling HOGWARTS' HEAD STUDENTS  
1,308
0
ADMIN LACEY
May 20, 2013 14:07:27 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jun 24, 2013 23:14:28 GMT -5
newBookmarkLockedFalling HOUSE POINTS CLAIM  
2,227
1
Deleted
Aug 17, 2014 11:02:53 GMT -5
Deleted Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jul 30, 2013 23:26:31 GMT -5
newBookmarkLockedFalling HOGWARTS TUTORING SERVICE  
596
0
ADMIN LACEY
Jul 30, 2013 23:26:31 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
May 22, 2013 12:20:56 GMT -5
newBookmarkLockedFalling HOGWARTS QUIDDITCH CLAIM  
1,792
0
ADMIN LACEY
May 22, 2013 12:20:56 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar