ϟ OLD ANNOUNCEMENTS

ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jul 7, 2014 13:22:45 GMT -5
newBookmarkLockedFalling WATR Official Introductions Thread!
Pages:
 
817
18
THOMAS ARTHUR WEASLEY
Sept 22, 2014 22:06:52 GMT -5
THOMAS ARTHUR WEASLEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Sept 10, 2014 19:37:08 GMT -5
newBookmarkLockedFalling NO EXAMS!  
175
0
ADMIN LACEY
Sept 10, 2014 19:37:08 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Aug 4, 2014 11:06:22 GMT -5
newBookmarkLockedFalling ACTIVITY CHECK (JULY/ AUGUST)
Pages:
 
1,171
52
Deleted
Aug 19, 2014 23:36:02 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Aug 16, 2014 5:47:55 GMT -5
newBookmarkLockedFalling OTM NOMINATION [AUGUST]  
170
6
SOPHIA HEPBURN LUMIERE
Aug 17, 2014 0:08:43 GMT -5
SOPHIA HEPBURN LUMIERE Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jul 26, 2014 19:45:47 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling COUPLE OTM VOTING {JULY}  
120
0
Deleted
Jul 26, 2014 19:45:47 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jul 26, 2014 19:42:35 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling THREAD OTM VOTING {JULY}  
96
0
Deleted
Jul 26, 2014 19:42:35 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jul 26, 2014 19:37:18 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling MEMBER OTM VOTING {JULY}  
105
0
Deleted
Jul 26, 2014 19:37:18 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jul 26, 2014 19:35:21 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling MALE OTM VOTING {JULY}  
89
0
Deleted
Jul 26, 2014 19:35:21 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jul 26, 2014 19:33:27 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling FEMALE OTM VOTING {JULY}  
93
0
Deleted
Jul 26, 2014 19:33:27 GMT -5
Deleted Avatar
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI
Jul 18, 2014 13:40:52 GMT -5
newBookmarkLockedFalling OTM NOMINATION {JULY}  
184
6
Deleted
Jul 23, 2014 6:25:11 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jul 19, 2014 22:21:56 GMT -5
newBookmarkLockedFalling [WATR SPECIAL] NO APP  
124
0
Deleted
Jul 19, 2014 22:21:56 GMT -5
Deleted Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jul 8, 2014 14:10:54 GMT -5
newBookmarkLockedFalling SWEETHEART'S BALL PAIRINGS  
193
14
ADMIN LACEY
Jul 10, 2014 21:47:01 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jul 1, 2014 10:35:58 GMT -5
newBookmarkLockedFalling ADS CONTEST  
99
1
Deleted
Jul 1, 2014 10:48:42 GMT -5
Deleted Avatar
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI
Jun 27, 2014 3:02:38 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling THREAD OTM VOTING {JUNE}  
121
0
MOD BONZI
Jun 27, 2014 3:02:38 GMT -5
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI
Jun 27, 2014 2:49:14 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling MEMBER OTM VOTING {JUNE}  
118
0
MOD BONZI
Jun 27, 2014 2:49:14 GMT -5
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI
Jun 27, 2014 2:45:35 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling COUPLE OTM VOTING {JUNE}  
98
0
MOD BONZI
Jun 27, 2014 2:45:35 GMT -5
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI
Jun 27, 2014 2:41:26 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling MALE OTM VOTING {JUNE}  
99
0
MOD BONZI
Jun 27, 2014 2:41:26 GMT -5
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI Avatar
MOD BONZI
Jun 27, 2014 2:37:50 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling FEMALE OTM VOTING {JUNE}  
100
0
MOD BONZI
Jun 27, 2014 2:37:50 GMT -5
MOD BONZI Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jun 23, 2014 21:28:45 GMT -5
newBookmarkLockedFalling OTM NOMINATION {JUNE}  
123
4
Deleted
Jun 24, 2014 23:25:14 GMT -5
Deleted Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jun 20, 2014 8:53:55 GMT -5
newBookmarkLockedFalling New Custom Profile Fields!  
109
1
Deleted
Jun 20, 2014 17:44:55 GMT -5
Deleted Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jun 19, 2014 7:36:16 GMT -5
newBookmarkLockedFalling 3rd YEARS NOW AVAILABLE!  
75
0
ADMIN LACEY
Jun 19, 2014 7:36:16 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jun 17, 2014 7:23:14 GMT -5
newBookmarkLockedFalling NEW YEARS PARTY!  
80
0
ADMIN LACEY
Jun 17, 2014 7:23:14 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Jun 1, 2014 0:10:10 GMT -5
newBookmarkLockedFalling ACTIVITY CHECK (MAY/ JUNE)
Pages:
 
1,474
64
ADMIN LACEY
Jun 16, 2014 6:34:59 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jun 13, 2014 9:54:23 GMT -5
newBookmarkLockedFalling NEW SKIN ALERT/SITE CLEANUP!  
73
0
ADMIN LACEY
Jun 13, 2014 9:54:23 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
Jun 6, 2014 11:26:22 GMT -5
newBookmarkLockedFalling Rapid Fire and Pensieve Board!  
95
0
ADMIN LACEY
Jun 6, 2014 11:26:22 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
Deleted Avatar
Deleted
May 17, 2014 10:52:59 GMT -5
newBookmarkLockedFalling OTM NOMINATION {MAY}  
217
8
Deleted
May 24, 2014 13:26:04 GMT -5
Deleted Avatar
ADMIN LACEY Avatar
ADMIN LACEY
May 15, 2014 7:37:03 GMT -5
newBookmarkLockedFalling CALLING ALL AURORS!  
92
0
ADMIN LACEY
May 15, 2014 7:37:03 GMT -5
ADMIN LACEY Avatar
Deleted Avatar
Deleted
May 2, 2014 11:27:29 GMT -5
newBookmarkLockedFalling CHOCOLATE FROG CARDS - NOMINATION  
379
9
Deleted
May 8, 2014 1:32:33 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Apr 14, 2014 22:28:34 GMT -5
newBookmarkLockedFalling ACTIVITY CHECK (MARCH/ APRIL)
Pages:
 
1,728
74
Deleted
May 1, 2014 1:56:20 GMT -5
Deleted Avatar
Deleted Avatar
Deleted
Apr 20, 2014 20:09:37 GMT -5
newPollBookmarkLockedFalling THREAD OTM VOTING {APRIL}  
140
0
Deleted
Apr 20, 2014 20:09:37 GMT -5
Deleted Avatar